Prästinna

Välkommen till JeraCenter

Prästinnan Lena


Min väg som Prästinna, är min egna, självvalda väg.

Som Prästinna är jag religiöst obunden.

Jag vill leva i harmoni med Djuren/ Naturen/ Människorna och Moder Jord.

Som Prästinna vill jag kunna vara - Er vägledare- Samtalspartner- Ceremonihållare.

Jag försöker leva i enlighet, med Shamansk visdom och tradition.


Vid samtliga Ceremonier.

Inledningsvis har vi samtal där vi, gemensamt diskuterar om hur genomförandet av Ceremonien önskas, för att på bästa sätt få en minnesvärd stund.

Efter det formar jag i ett förslag till Ceremonien och, presenterar den för er.

Om ni samtycker, planeras datum mm. för Namngivning, Vigsel, Personlig Ceremoni eller Begravning.

 

Namngivnings- eller Välkomstcermoni.

En namngivningsceremoni kan utföras t.ex i Naturen, vid Havet, i Hemmet eller på annan av er/dig utvald plats.

Föräldrarna bestämmer tillsammans med Prästinnan hur ceremonin ska utformas.

Barnet välkomnas till Jorden och tas emot av familj, släkt och vänner.

 

Vigsel/ Hedniskt Bröllop

Vigsel/ Hedniskt bröllop kan utföras t.ex i Naturen, vid Havet, i Hemmet eller på annan av er/dig utvald plats.

Not:

Den är inte juridiskt bindande.

Själva vigselbeviset, hämtas på Rådhuset antingen före eller efter.

Jag har ingen vigselrätt, så det formella måste ske i tingsrätten eller på kommunen.

 

Personliga ceremonier

Att ha ceremonier av olika anledningar kan vara stärkande och utvecklande.

Jag kan hjälpa dig att forma, utveckla och leda ceremonier för olika pesonliga stunder i livet. Det kan vara för att fira olika saker, samla kraft, göra ett avslut eller något helt annat.

Exempel på ceremonier kan vara: examen, förlovning, åldrande, personlig mognad, flytt, tillfrisknande, skilsmässa eller förnyelse av löften t.ex inför firande av bröllopsdag.

 

Begravning

När älskad vän eller släktning lämnat Jordelivet.

Prästinnans roll är att, finnas till hjälp och stöttning genom samtal, när man är nedtyngd av sorg och saknad.

Jag utformar en vacker ceremoni efter dina önskemål.


Varmt välkomna att kontakta mig

e-post jeracenter@hotmail.com

Copyright © All Rights Reserved

Prästinna i "Naturens Tjänst"  • Namngivningsceremonier -


  • Vigsel/ Hedniskt Bröllop -


  • Personliga Ceremonier.

 

  • Kontakta mig för mer information.